ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาไทย

โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ (รายบะเอียดดังแนบ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621202_143722_9956.pdf)ประกาศโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประกาศโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์6663 Kb