ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทน์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 12- 16 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ 

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621118_140316_8338.pdf)ต้นเรื่องต้นเรือง2187 Kb