การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Chem Challenge" ครั้งที่ 9

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Chem Challenge" ครั้งที่ 9 ชิงโล่ และเงินรางวัล ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621202_145557_7796.pdf)หนังสือเชิญหนังสือเชิญ1453 Kb