ประชาสัมพันธ์การประกวดวงดนตรีในตลาดช้างชิลล์

ด้วยตลาดช้างชิลล์ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษให้กับเยาวชนด้านวงดนตรี ณ ตลาดช้างชิลล์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังแนบ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621129_105052_2204.pdf)หนังสือเชิญหนังสือเชิญ6976 Kb