ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มิติฮาล์ฟมาราธอนฯ

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มิติฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังแนบ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621022_170413_3302.pdf)หนังสือจังหวัดสุรินทร์หนังสือจังหวัดสุรินทร์3813 Kb