เชิญโรงเรียนในฝันทุกรุ่น (1-3) ประชุมสัมมนาที่จ.สกลนคร 16-18 สิงหาคม 2554 นี้

เชิญชวนโรงเรียนในฝันทุกรุ่น ร่วมประชุมสัมมนาที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2554 นี้ โดยสพฐ.จัดงบประมาณเหมาจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโรงเรียนละ 800 บาท ต่อโรงเรียน โดยติดต่อแจ้งความจำนงค์ที่ ศน.วิไลวรรณ เหมือนชาติ โทร.081-9678394 ภายในวันที่  11 สิงหาคม 2554 นี้ ส่วนคุณครูที่จะไปนำเสนอผลงานให้ ตรวจรายละเอียดที่เว็บไซต์ของสพม.สกลนครเขต 1 http://www.sakonarea1.com