ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Thailand Go Green 2011 ประชุมที่เมืองทองธานี

ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ (ตามเอกสารแนบ) ส่งครูวิทยาศาสตร์และครูที่ปรึกษา(สาระอื่น)

รวมโรงละ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมโครงการ Thailand Go Green 2011 ในวันพูธที่ 10 สิงหาคม 2554  ณ อาคารชาเลนเจอร์  เมืองทองธานี  รายละเอียดเพิ่มเติม  ดังเอกสารที่แนบมานี้