สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (สรุปผลการเบิกจ่าย 28มิ.ย.62.pdf)สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562197 Kb