ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562