สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเดือนเมษายน2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเดือนเมษายน2562

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเม.ย.62.PDF)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเม.ย.62.PDF 1198 Kb