เกณฑ์การประเมินสำหรับคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (เกณฑ์การประเมิน ผอ ระดับสูง.pdf)เกณฑ์การประเมิน ผอ ระดับสูง.pdf 6702 Kb