ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลารับสมัครวงเข้าร่วมการประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลารับสมัครวงเข้าร่วมการประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ เป็นวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ