องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลารับสมัครวงเข้าร่วมการประกวดวงกันตรึมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620307_153712_5314.pdf)หนังสือ อบจ.สุรินทร์หนังสือ อบจ.สุรินทร์2257 Kb