โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังแนบ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620304_155357_5475.pdf)ใบสมัครใบสมัคร243 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620304_155357_8011.pdf)หนังสือโรงเรียนหนังสือโรงเรียน297 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620304_155357_8189.pdf)ประกาศประกาศ120 Kb