ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน

ด้วยสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้จัดหลักศูตรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ช่วงต้นเดือนและปลายเดือน ตลอดทั้งปี รวมทั้งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันนักขัตฤกษ์ โดยมีหลักสูตร ๓ - ๕ วัน และ ๗ วัน ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม ๒๔ ครั้ง ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (รายละเอียดดังแนบ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620226_151059_5624.pdf)หนังสือเชิญหนังสือเชิญ2835 Kb