ประชาสัมพันธ์ และแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งให้ดำเนินการ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620221_084926_0188.pdf)หนังสือ จว.สร.หนังสือ จว.สร.83 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ปชส.เลือกตั้ง.pdf)หนังสือแจ้งโรงเรียนหนังสือแจ้งโรงเรียน97 Kb