ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเดินวิ่ง ๓ RUN FOR CARE @ SURIN

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรม เดินวิ่ง ๓ RUN FOR CARE @ SURIN ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

จึงขอประชาสัมพันธ์การแข่งขัน เดินวิ่ง ๓ RUN FOR CARE @ SURIN รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620207_151315_2515.pdf)หนังสือเชิญหนังสือเชิญ2094 Kb