ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กำหนดจัดการประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย" และร่วมประกวดแต่งกลอนภายใต้หัวข้อ "คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการแระกวดฯ และเอกสารการสมัครได้ที่ www.dmcr.go.th/๑๓๔/๒๙๓๙๔ หรือ QR Code ด้านล่างเอกสาร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620213_143308_1697.pdf)หนังสือเชิญหนังสือเชิญ3582 Kb