สรุปผลการดำเนินการจัดซิื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซิื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนม.ค.62.pdf)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนม.ค.62.pdf 1280 Kb