สรุปผลการดำเนินการจัดซิื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซิื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธ.ค.61.pdf)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธ.ค.61.pdf 1198 Kb