สรุปผลการดำเนินการจัดซิื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซิื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (สรุปผลกาดำเนินการรจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพ.ย.61.pdf)สรุปผลกาดำเนินการรจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพ.ย.61.pdf 909 Kb