สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (สรุปผลการเบิกจ่าย 31ม.ค.62.pdf)สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ณ วันที่ 31 มกราคม 256281 Kb