สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561(ไตรมาส1)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (สรุปผลการเบิกจ่าย 28ธ.ค.61.pdf)สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561250 Kb