ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ฯ


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (Untitled_20181022_120122.PDF)Untitled_20181022_120122.PDF 754 Kb