ดาวน์โหลดเอกสารควบคุมภายใน ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสารควบคุมภายใน ประจำปี 2561

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ปวีณาควบคุมภายใน.สพฐ.rar)เอกสารควบคุมภายใน สพฐ. 3809 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ปวีณาเอกสารอบรมควบคุมฯ61ของสถานศึกษา.rar)เอกสารควบคุมภายในของสถานศึกษา 232 Kb