ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เรื่อง การประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษาที่มีระบบและกลไลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษายอดเยี่ยมเพื่อรับการคัดเลือกรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (spm33432.pdf)ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษา 86 Kb