จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมประกวดตั้งชื่องาน และตราสัญลักษณ์ ใหม่ใน "งานช้างและกาชาดสุรินทร์"

อ่านรายละเอียดที่แนบมา