ผลการประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ ประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที