เชิญชวนแต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย

      ตามที่จังหวัดสุรินทร์ ได้เชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทยในวันปฏิบัติราชกา โดยนำรูปแบบเสื้อกระดุม 5 เม็ด หรือชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยมาใช้ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไทยในชีวติประจำวัน นั้น
     กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบผ้าไทยกระดุม 5 เม็ด ของสุภาพบุรุษ จำนวน 3 แบบ สำหรับชุดผ้าไทยของสุภาพสตรี อยู่ระหว่างดำเนินการออบแบบให้มีความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
     สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.m-culture.go.th หรือ www.gad.moi.go.th