อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทวิทยฐานะชำนาญการ

ให้ผู้รับการอนุมัติให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ส่งเอกสารประกอบการแต่งตั้งวิทยฐานะ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

2.สำเนาวุฒิการศึกษา(ทุกปริญญาบัตร) จำนวน 1 ชุด

กรุณาส่งภายในวันที่ 29 มิ.ย.61

ขอบพระคุณค่ะ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (Untitled_20180625_162901.PDF)Untitled_20180625_162901.PDFรายชื่อผู้รับการอนุมัติ321 Kb