การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสพฐ.ปี2561(ปรับเกณฑ์)แจ้งสพท.อื่น

ประชาสัมพันธ์ทั้ง 225 เขต 

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (นำส่งเวียน 225 เขต.pdf)นำส่งเวียน 225 เขต.pdf 711 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1ถึง 7.rar)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1ถึง 7.rar 10938 Kb