อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 48 ราย (ว 17/2552)


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (บัญชีรายชื่ออนุมัติชำนาญการ จำนวน 48 ราย.PDF)บัญชีรายชื่ออนุมัติชำนาญการ จำนวน 48 ราย.PDF 190 Kb