ระเบียบวาระการประชุมคลิกด้านล่าง

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (1. รายงานการประชุม 20 ธ.ค.  61.pdf)1/2562 รายงานการประชุม ผอ.กลุ่ม 20 ธ.ค. 61 201 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (1. รายงานการประชุม 24 เม.ย. 62.pdf)รายงานการประชุม ผอ.กลุ่ม 24 เม.ย. 62รายงานการประชุม ผอ.กลุ่ม 24 เม.ย. 62135 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (1.วาระการประชุม 20 ธ.ค. 61 (2).pdf)1.2 ระเบียบวาระการประชุม ผอ.กลุ่ม 20 ธ.ค. 611.2 ระเบียบวาระการประชุม ผอ.กลุ่ม 20 ธ.ค. 61153 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ครั้งที่ 2 มี.ค. 2564.ppt)ppt ประกอบการประชุมของผอ.สพม. สุรินทร์ ครั้งที่ 2/2564ณ โรงเรียนสนมวิทยาคาร วันที่ 11 มีนาคม 2564300 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่5 63เมืองบัว.pdf)ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 5/2563วันที่ 18 ส.ค.63 ณ โรงเรียนเมืองวิทยา680 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ระเบียบวาระประชุม ผอ.รร..pdf)1.ระเบียบวาระการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 11/2561ระเบียบวาระการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 11/2561312 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (วาระการประชุม 7-7-9 ---16.38 น.pdf)ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2559 10120 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (วาระผอ.ร.ร.9-2561.pdf)วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่9/2561 592 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แก้ไขเพ่ิมเติม64ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่1 64สนม.pdf)วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2564ณ โรงเรียนสนมวิทยาคาร วันที่ 11 มีนาคม 25641073 Kb