ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษษา เขต 33 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษาฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 33 นั้น

          สพม.เขต 33 ขอแจ้งสถานที่สอบ/ห้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2554 ตามรายละเอียดที่แนบ