เอกสารประการจัดกิจกรรม โรงเรียนมาตรฐานสากล ( WCSS )

เรียนเชิญ  โรงเรียนที่สนใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School ) download เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมได้ ดังไฟล์แนบ