ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๔