ประชาสัมพันธ์การแข่งขันรายการ GSP

...ให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP เตรียม  Handy Drive เปล่า มาในวันแข่งขันด้วย เพื่อใช้ Save งานส่งคณะกรรมการตัดสิน