แจ้งหัวข้อสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวข้อสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554

 

                                                    ใต้ร่มพระบารมี