สลากการกุศลเนื่องในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์

ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่นำเงินค่าสลากการกุศลเนื่องในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ให้นำเงินมาส่งด่วนที่กลุ่มอำนวยการ