แจ้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สังกัด สพม.33

          ขอให้โรงเรียนที่ส่งรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สังกัด สพม.33 แต่ละรายการเข้าไปตรวจสอบเกณฑ์รายการแข่งขัน ได้ที่ ข่าวประกาศการเปลี่ยนแปลงแปลง  ทุกวัน เพราะจะมีบางรายการที่ต้องปรับเปลี่ยน และโรงเรียนต้องปรับนักเรียนตามด้วย
** เว็บไซด์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สังกัด สพม33 รายการเว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์