ด่วน!!! แจ้งรับเสื้อยืดสโมสรสุรินทร์ เอฟ ซี

แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด

 ขอให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมารับเสื้อสุรินทร์ เอฟ ซี ตามรายละเอียดที่จัดสรร และดำเนินการชำระเงินที่ สพม.33 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา