แจ้งโรงเรียนกรอกรายการและกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ

แจ้งโรงเรียนกรอกรายการและกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ ครั้งที่ 61 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน" ปีการศึกษา 2554 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)