การซักซ้อม/ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน/การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ

ปฏิทินกำหนดการประชุมซักซ้อม/ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน/การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุแก่รองผู้อำนวยการที่ดูแลด้านงบประมาณ ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔