การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ แทนตำแหน่งว่าง

อ่านรายละเอียดเอกสารที่แนบ