ส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2554

...เนื่องจาก การส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียนต้องส่งจาก Student2551 Beta8

จึงขอประกาศให้ โรงเรียนส่งข้อมูล ในวันที่ 16 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น.-12.00 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่

http://gpa.moe.go.th/Student2551/index.html