เพิ่มเติมกิจกรรมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งเพิ่มเติมรายการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๑