ด่วน!...เร่งรัดให้ส่งข้อมูล GPA (เร่งรัดครั้งที่ 4) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ GPA ตรวจสอบข้อมูล ID นักเรียน ด่วน

ด่วน!...ขอความกรุณาให้เจ้าหน้าที่ GPA ตรวจสอบข้อมูล ID นักเรียน ด่วน

เนื่องจากมี ID นักเรียนซ้ำกัน และผิดพลาด ให้ตรวสอบและแก้ไขภายในวันที่ 29 ก.ย. 54และส่งกลับให้ สพม. วันพรุ่งนี้ครับ

ดูรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (แก้ไขแล้วส่งออกใหม่ ให้ส่งโฟลเดอร์ dcxxxxxxxxxx_2554_1.accdb)

(((แก้ไขแล้วส่งออกใหม่ มาที่  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )))