ประกวดสื่อและแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ศูนย์กลุ่มพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อและแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในงาน"มหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชัน สพม.33" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม ณโรงเรียนสุรวิทยาคาร

อ่านรายละเอียดในหนังสือราชการที่แนบ...