การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 สังกัด สพม.33


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คำสั่งแต่งตั้งชำนาญการ 25 ราย สพม.33.PDF)คำสั่งแต่งตั้งชำนาญการ 25 ราย สพม.33.PDF 4054 Kb