อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 สพม.33


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (อนุมัติชำนาญการพิเศษ ว 21 สพม.33.pdf)อนุมัติชำนาญการพิเศษ ว 21 สพม.33.pdf 43 Kb